четвер, 11 квітня 2019 р.

Однією з умов економічного зростання будь-якої країни є підготовка майбутніх працівників, які б володіли високим рівнем професійної компетентності, мобільністю, були конкурентоспроможними на ринку праці, що збільшить шанси їхнього працевлаштування.
Реалізація зазначених завдань реалізується нині дуальною системою навчання (форма практико-орієнтованого навчання).
Дуальна система освіти Німеччини є однією з найкращих у світі і має багатовікову історію. Розглянемо дуальне навчання.
Дуальне навчання (з німецької Duales Studium -  «подвійне навчання») –   це форма освіти, в якій органічно поєднується навчання осіб на умовах партнерства двох основних його складників: теоретичного ( у навчальних закладах освіти) та практичного (на підприємствах, установах).
Дуальне навчання –  це такий вид навчання, при якому теоретична частина підготовки проходить на базі освітньої організації, а практична -  на робочому місці (Вікіпедія)

36 коментарів:

 1. Як зазначає автор, однією з основних умов економічного зростання країни є підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють високим рівнем професійної компетентності. В контексті. Одним із варіантів вирішення даного
  питання є впровадження в освітній процес закладів освіти нових форм і методів навчання. Аналіз дуальної системи освіти, проведений автором доводить, що дана система є новаторською, цікавою та ефектною. Тому актуальність її вивчення та впровадження її елементів в освітніх закладах нашої держави є досить актуальною.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дуальна система освіти будується на основі потреб економіки і виробництва у кваліфікованих працівниках. Вона потребує готувати компетентних фахівців, які б відповідали вимогам роботодавця.

   Видалити
 2. Студент працює на виробництві в термін навчання, тому закріплює одержані знання і має можливість після закінчення учбового закладу приступити до роботи на підприємстві, де він уже був або попередньо познайомився.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дуальна освіта надає можливість формувати компетентних фахівців, які б знали підприємство (установу) та були мотивовані до подальшої роботи на них, а також постійного вдосконалення професійних знань, умінь і навичок.

   Видалити
 3. У світі, що постійно змінюється, розширюється світогляд молодого покоління, за допомогою дуальної освіти, відповідно до потреб ринку праці, здійснюється підготовка компетентних фахівців.
  Нині в Європі успішно діє система дуальної освіти, в якій суміщені навчання теорії в навчальному закладі та навчання на виробництві, що дає можливість працевлаштуватись та водночас навчатись за індивідуальним графіком. Дуальна освіта дає можливість отримати дві спеціальності, без збільшення термінів навчання. Така програма розрахована на високомотивованих студентів, які здатні самостійно навчатися. Ця стаття є цікавою, актуальною та безперечно корисною.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дуальна система освіти значно зменшує кількість безробітних серед молоді та надає переваги більш ширшим можливостям їхного працевлаштування не втрачаючи час на адаптаціюю

   Видалити
 4. Сучасна освіта вимагає нових освітніх технологій, форм та інновацій, здатних забезпечити високу якість підготовки фахівців. Дуальна освітня система в системі вищої освіти представляє інноваційну модель організації освітнього процесу у закладі вищої освіти, тому данний матеріал дуже зацікавив мене та моїх товаришів.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Необхідно звернути увагу на переваги дуальної системи освіти та її впровадження в кожній окремій країні.

   Видалити
 5. Автором розглядаються питання, що є актуальними в сучасній системі освіти. Досвід реалізації дуального навчання в Німеччині показує, що основним завданням упровадження дуальної освіти є усунення основних недоліків традиційних форм і методів навчання у закладах професійної освіти, подолання розриву між теорією і практикою, освітою й виробництвом, підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців та конкурентоздатності працівників.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Необхідно звернути увагу на те, що в кожній країні є певна специфіка освітньої системи, а тому механічно переносити дуальну систему освіти неможливо. Необхідна її адаптація та побудова за принципами практико-орієнтованої освіти.

   Видалити
 6. Автором порушена актуальна проблема дуальної освіти, яка передбачає просторове і часове поєднання за принципом 50 на 50% теоретична діяльність у навчальному закладі та практична діяльність на робочому місці або підприємстві. Така форма навчання сприяє більшій інтеграції освіти, науки та є широко розповсюджена у Німеччині, Австрії, Швейцарії.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дуальна система освіти передбачає навчання у навчальному закладі лише лекційне навчання в обсязі 1/3 навчального часу, а 2/3 навчального часу - на вирорбництві (підприємстві) при чому навчання здійснюється виробництвами вівдповідно діючої програми, яка узгоджена з теоретичним навчанням, а іспити складаються у торгівельно-промислових палатах (з досвіду Німеччини).

   Видалити
 7. Дуальна система навчання, за своїм змістом, означає паралельне навчання у освітньому закладі та на виробництві або установі. В основу цієї системи покладено принцип взаємного зв’язку теорії з практикою, що дозволяє майбутнім фахівцям не лише пізнавати теоретичні основи їх професійної діяльності, але й засвоювати прийоми та навички роботи на робочих місцях (підприємствах, установах). Тому, порушена автором блогу проблема дуальної системи навчання є актуальною у контексті професійної підготовки майбутніх фахівців у вітчизняних закладах освіти.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дуальна система освіти передбачає навчання студентів за індивідуальним планом та вивчення актуальних практичних питань на діючому підприємстві або установі з відповідною оплатою їх роботи роботодавцем.

   Видалити
 8. Система дуального навчання дозволяє розширити та удосконалити практичні вміння та навички на основі теоретичної підготовки, забезпечити взаємозв’язок та взаємовплив різних систем (освіта і виробництво, освіта і наука та наука і виробництво) для підвищення якості підготовки фахівців відповідно до реальних вимог ринку праці.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дуальна система надає можливість кожній людині навчатись та здійснювати науковий пошук, а саме головне впроваджувати її в реальне виробництво, тобто зменшувати розрив між освітою, виробництвом і наукою.

   Видалити
 9. Автор порушує достатньо актуальну проблему сучасного освітнього процесу у системі професійної підготовки майбутніх фахівців. Для інноваційного процессу навчання майбутніх робітників необхідні висококваліфіковані викладачі та майстри виробничого навчання, що володіють фундаментальними професійними знаннями та інформаційно-комунікативними технологіями, педагогічними технологіями та методикою навчання, вмінням застосовувати професійний досвід у процесі навчання, оптимальним поєднанням майстерності та компетентності, організації взаємодії в процесі навчання, стратегічним та творчим мисленням, вмінням аналізувати та оцінювати навчальні ситуації, вмінням бачити перспективу та бути готовими до змін і адекватно на них реагувати. Така форма навчання сприяє більшому розвитку освіти.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Інтеграція дуальної системи освіти та Smart-освіти надає можливість розширюватися і вдосконалювати професійну компетентність фахівців та можливість їх мобільності.

   Видалити
 10. Автором розглянуто надзвичайно актуальну в умовах сьогодення і надзвичайно перспективну тему – дуальне навчання. Працюючі студенти – не рідкість сьогодні. Однак, набагато ефективніше, коли виконання виробничих завдань стає частиною навчального процесу: курсові по реальним проектам, диплом – дослідження стану ринку для конкретної мети тощо. Саме на цьому і зосереджує увагу автор у своєму дослідженні, розглядаючи дуальну форму навчання, як процес, коли і роботодавець, і заклад освіти працюють в синергії.
  Світова практика свідчить про те, що на дуальну форму навчання підвищений попит, адже вона дає кращу якість освіти, оскільки описана форма навчання передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації. В перспективі цілком ймовірно, що на навчання саме за дуальною формою буде значний конкурс, а там, де є конкурс – є конкуренція. Тобто, одним із результатів запровадження дуальної форми навчання - це зростання якості навчання в цілому. І лише за таких умов ми із впевненістю зможемо говорити, що освіта йде пліч-о-пліч з розвитком науково-технічного прогресу.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дуальна система освіти має базуватися на індивідуальному підході до кожного, хто навчається. А також враховувати ті проблеми і їх розвиток, які виникають під час навчання. Вона потребує узгодженості між навчальним закладом і підприємством (установою), які мають регулюватися низькою державних документів.

   Видалити
 11. Проблема впровадження дуальної форми навчання у систему вітчизняної освіти надзвичайно актуальна, адже державне замовлення на підготовку фахівців за такої системи диктується потребами виробництва. Якість підготовки фахівців в умовах виробництва, безперечно, значно вища. Окрім того, таким чином можна певною мірою вирішити проблему безробіття та працевлаштування молодих фахівців. Однак при всіх перевагах дуального навчання, чи не ризикуємо ми втратити уже напрацьовану підготовку тих фахівців, які не затребувані на ринку праці на даний час, але потреба в них може з'явитися в майбутньому?

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Інтеграція дуального та змішаного навчання передбачає використання, наприклад, Smart-технологій або дистанційного, електронного, мобільного, перевернутого, усепроникаючого навчання, які надають можливість поповнювати та вдосконалювати рівень знань, умінь та навичок, підіймати їх на більш вищий щабель і не давати їм застарівати. Це у свою чергу, надасть можливість підвищити якість фахової підготовки усім бажаючим.

   Видалити
 12. Дуальне навчання - перспективна освітня технологія, яка потребує повної реконструкції системи професійної освіти. Для реалізації дуального навчання необхідна реальна робоча економіка, згода роботодавців на створення і утримування навчальних центрів на виробництві, зміна всієї системи професійної освіти та вивільнення висококваліфікованих працівників для наставництва та керівництва формуванням професійних компетенцій майбутніх працівників в умовах реального виробництва. Це потребує принципово нового державного і бізнесового підходу до підготовки кадрів. Важливим фактором результативності дуального навчання є мотивація молоді і бажання здобувати професійні вміння і навички. Викликів досить багато, але перспектива дуального навчання очевидна.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Потрібно мати на увазі, що підприємства та установи повинні мати сучасну матеріально-технічну базу, а працівники володіти певними технологіями. Все вище зазначене створить необхідні умови для формування компетентністного фахівця на основі здобутої освіти за дуальною формою. Без наявності всіх перерахованих умов, а в першу чергу законодавчої бази на державному рівні реалізувати практико-орієнтоване навчання за дуальною формую неможлива.

   Видалити
 13. Погоджуємося з автором, що сучасна вища освіта потребує впровадження новітніх технологій, інноваційних форм та методів професійної освіти, котрі сприятимуть підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців. Що стосується вищої педагогічної освіти, то дуальне навчання безумовно являє собою інноваційну модель організації освітнього процесу, котра ще є недостатньо розроблена. Вважаємо перспективними напрямами реалізації дуального навчання у закладах вищої педагогічної освіти-використання елементів практико-орієнтованного навчання у процесі підготовки проектів, написання дипломних, наукових робіт тощо. Стаття є безумовно актуальною та цікавою. Сапогов Микита.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Необхідно зазначити, що впровадження дуального навчання у вищу педагогічну освіту потребує переходу навчальних планів, які мали би орієнтувати студентів на здобуття професійних компетенцій навчання (роботи) на базі закладів освіти, наближаючи здобуті знання в навчальному закладі (теоретичні) до потреб конкретного навчального процесу. Отже, необхідно створити такі умови, щоб майбутній педагог отримував ті уміння і навички, які будуть потрібні в процесі своєї професійної діяльності.

   Видалити
 14. Як зазначає автор дуальне навчання - це система, завдяки якій студент має змогу не тільки навчатися, а й вже працювати за спеціальністю.
  Це чудова можливість отримати необхідні знання для студента, а для роботодавця - дипломованого спеціаліста з досвідом.
  Тому, дуальне навчання - це гідний старт та чудові можливості для майбутнього.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Навчання за дуальною системою надає можливість не тільки працювати за фахом, а й відпрацьовувати уміння і навички з професійної діяльності та отримувати відповідну заробітну платню за свою власну роботу, тобто мотивувати студента до подальшого навчання і роботи за фахом. Цей досвід роботи надають можливість мотивувати студента до оволодіння і вдосконалення набутих знань, відповідно до потреб навчального закладу або підприємства (установи).

   Видалити
 15. Реалізація прагнення України інтегруватися в європейський простір уможливлюється на засадах концептуального переосмислення та реформування системи професійної підготовки майбутніх фахівців у системі професійної освіти. Одним із факторів забезпечення успішного розвитку країни є професійна діяльність кваліфікованих фахівців, орієнтованих на дуальне навчання. В умовах підготовки кадрів актуальним є забезпечення знань на базі освітньої організації із набуттям практичних навичок на робочому місці. Цікаво, наскільки якісними є професійні компетенції в умовах дуального навчання?

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Професійні компетенції формуються у навчальному закладі і на виробництві. При цьому, виробництво має бути сучасним, в якому на сучасному обладнанні відпрацьовуються відповідні уміння і навички, які відповідають діючим програмам. Отже, кожний студент має можливість працювати на посаді, вчитися і вдосконалюватися за своїм фахом, а це в сою чергу надає можливість якісному формуванню професійної компетентності.

   Видалити
 16. Сучасність вимагає новітніх підходів у здійсненні державної політики щодо збереження оптимального функціонування і працездатності українського суспільства. В умовах сучасного освітнього процесу на перший план виступає проблема розвитку особистісного потенціалу фахівця в умовах дуальної системи навчання. Дуальне навчання як взаємодоповненням теоретичного та практичного аспектів засвоєння знань, відображає професійно-ідентифікаційну й проектно-регулятивну організації знань майбутніх фахівців і ототожнюється із гармонізацією освіти. Водночас невідомо, як саме здійснюється контроль знань у системі дуального навчання?

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Контроль знань, умінь і навичок здійснюється за традиційною системою та поетапним тестуванням за якістю. Підсумковий контроль здійснюється в навчальному закладі – теоретична частина, а також у торгівельно-промислових палатах, це дає можливість незалежного контролю за якістю сформованої професійної компетентності.

   Видалити
 17. Автор порушує досить актуальну проблему сучасного освітнього процесу професійної підготовки майбутніх фахівців. Нещодавно Верховна рада України затвердили Концепцію дуальної освіти України. Подвійний підхід має на увазі одержання теорії в освітньому закладі за партою, а проходження практики – на робочому місці. Причому, не як зараз, символічно кілька тижнів, а на постійній основі. Правда, без оплати праці. Отже, ті, хто навчаються, одержуватимуть практичні навички і досвід, роботодавець – готового фахівця.
  Впровадження дуальної освіти допоможе подолати проблему зношеності обладнання в закладах вищої та професійної освіти. Дасть можливість роботодавцям включитися в процес підготовки, а не переучувати випускників.
  Дуальне навчання – це такий вид навчання, за якого теоретична частина підготовки проходить на базі освітнього закладу, а практична – на робочому місці. Підприємства роблять замовлення освітнім закладам на конкретну кількість фахівців, роботодавці беруть участь і в складанні навчальної програми. Учні проходять практику на підприємстві без відриву від навчання. В дуальній системі навчання посилюється і якісно змінюється роль роботодавця. На території підприємства створюються навчальні робочі місця для учнів, які можуть відрізнятися від звичайного робочого місця наявністю віртуального симуляційного обладнання. Найважливіший компонент – наявність підготовлених кадрів, які виступають в якості наставників.
  Досвід зарубіжних країн засвідчує, що завдяки збільшенню ролі практичної складової підготовки, майбутні фахівці освоюють виробничі вміння та навички (в певному обсязі) вже на стадії навчання. Досягається це, по-перше, шляхом збільшення практичної (конкретної) складової навчального процесу в функціонуючому підприємстві і, по-друге, здійсненням планомірного проведення занять безпосередньо на робочому місці. Учень у дуальній системі навчання здійснює свою діяльність з мінімізацією ресурсів на вирішення завдань різної складності і рівня креативності. Учень у дуальній системі навчання на відміну від практиканта за свою діяльність одержує зарплату, відповідає перед організацією за якість роботи, є повноправним членом колективу. Зарубіжний досвід показує, що ця система успішно функціонує в багатьох європейських і азіатських країнах (Німеччина, Франція, Китай та ін.).
  Особливий інтерес у цьому відношенні може представляти для нас система професійної освіти Німеччини (ця країна, за оцінкою Міжнародного інституту моніторингу якості робочої сили (Швейцарія), є одним з лідерів за рівнем кваліфікації кадрів). Система дуальної освіти Німеччини перевірена життям і є зразком для всього Європейського Союзу. Дуальна система дозволяє змістити в навчальному процесі теоретичну, і практичну підготовку. Одночасно з навчанням учні освоюють обрану професію безпосередньо на виробництві, тобто вчаться відразу в двох місцях: 1-2 дня в тиждень в освітньому закладі, інший час – на підприємстві. В освітньому закладі молодь одержує теоретичні знання, вивчаючи як спеціальні предмети за обраною професією, так і загальноосвітні (рідну й іноземну мови, математику, релігію тощо). А майстри на підприємстві допомагають їм набути практичних навичок, навчають тонкощам і премудростям професії, яких немає ні в одній книжці.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дуальна освіта зменшує розрив між теорією і практикою, між науковими дослідженнями і реальним життям, зменшує той розрив, який в більшості випадків існує, а також надає можливість навчатися в реальних умовах на сучасній матеріально-технічній базі з використанням сучасних технологій і отримувати за свою роботу зарплатню. З іншої сторони, якщо студент навчається за дуальною формою і він хоче змінити професію або перервати навчання, то ці кошти він має повернути. Отже, до отримання відповідної професії за дуальною формою необхідно підходити дуже виважено.

   Видалити
 18. Дуальна система навчання, за своїм змістом, означає паралельне навчання в освітньому закладі та на виробництві. За основу цієї системи покладено принцип взаємного зв’язку теорії з практикою, що дозволяє учням не лише знайомитися з виробництвом, але й засвоювати прийоми та навички роботи на робочих місцях підприємств промисловості та сфери побуту. Висока життєздатність цієї системи пояснюється тим, що вона відповідає інтересам усіх учасників цього процесу: держави, навчального закладу, підприємств чи організацій та учнів і студентів. Для підприємств – це можливість підготовки робочих кадрів, безпосередньо, під своє виробництво, виробничі технології та обладнання, максимальна відповідність корпоративним інтересам, економія часу та коштів на пошук та підбір робітників, їх перенавчання та адаптація до умов конкретного підприємства. До того ж, у підприємства з’являється можливість перспективного планування заміни робочих ресурсів та відбору кращих учнів, так, як за час навчання можна виявити їх сильні та слабкі сторони. Добре навчені молоді робочі кадри швидко пристосовуються до робочого ритму виробництва, витрачаючи мінімально часу для адаптації, що позитивно відображається на іміджі підприємства та закладу освіти. Для держави – це можливість реалізувати зміст професійного навчання згідно діючого законодавства і державних стандартів професій та, водночас, зменшити витрати на укомплектування закладів освіти сучасним технологічним обладнанням й утримання навчального закладу. Навчальний заклад забезпечує учнів теоретичними знаннями, достатньою професійною орієнтацією та наступним працевлаштуванням. Учні за дуальною системою рано набувають гарні знання й стійкі професійні прийоми та навички роботи, самостійність і безболісну адаптацію до дорослого життя, у них з’являється упевненість у завтрашньому дні.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Необхідно зазначити, що дуальне навчання здійснюється не тільки в закладах професійно-технічної освіти, а й у коледжах і університетах (дуальні студії). Це дає можливість формувати у майбутніх фахівців професійні компетенції, сприяти їх мобільності. Дуальне навчання здійснюється за погодженням з Міністерством освіти і науки України відповідно до потреб ринку праці. Взагалі ініціатива має іти від роботодавців які, в першу чергу, зацікавленні в отриманні компетентних та мобільних фахівців.

   Видалити