четвер, 11 квітня 2019 р.

Однією з умов економічного зростання будь-якої країни є підготовка майбутніх працівників, які б володіли високим рівнем професійної компетентності, мобільністю, були конкурентоспроможними на ринку праці, що збільшить шанси їхнього працевлаштування.
Реалізація зазначених завдань реалізується нині дуальною системою навчання (форма практико-орієнтованого навчання).
Дуальна система освіти Німеччини є однією з найкращих у світі і має багатовікову історію. Розглянемо дуальне навчання.
Дуальне навчання (з німецької Duales Studium -  «подвійне навчання») –   це форма освіти, в якій органічно поєднується навчання осіб на умовах партнерства двох основних його складників: теоретичного ( у навчальних закладах освіти) та практичного (на підприємствах, установах).
Дуальне навчання –  це такий вид навчання, при якому теоретична частина підготовки проходить на базі освітньої організації, а практична -  на робочому місці (Вікіпедія)